ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

H Πανελλήνια Κάρτα Υγείας  ιδρύθηκε το 2013 αποτελεί ένα εξειδικευμένο προϊόν παροχής υπηρεσιών υγείας, είναι εταιρεία του ομίλου της BFS . Η Πανελλήνια Κάρτα Υγείας αποτελεί την γέφυρα μεταξύ των μελών μας και των καλύτερων παρόχων υγείας που είναι αναγνωρισμένοι στο χώρο τους.

Ο βασικός άξονας της Πανελλήνιας Κάρτας Υγείας είναι να παρέχει στα μέλη της άριστες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη της την καλύτερη και αρτιότερη κάλυψη των καθημερινών αναγκών υγείας όλων των μελών της.

Για το λόγο αυτό έχουμε συνάψει συνεργασία με τα καλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα, με τα καλύτερα διαγνωστικά κέντρα και τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους παρόχους υγείας όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων.