ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

 

H Πανελλήνια Κάρτα Υγείας ιδρύθηκε το 2013 και αποτελεί προϊόν του Ομίλου BFS Group.  

 

Ο Όμιλος BFS Group συστάθηκε το 1994, απορροφώντας την εταιρεία Centronet, και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου - call center. Ο βασικός άξονας δραστηριότητάς της αφορά στην πώληση και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων. 

 

Με πάθος, όραμα, εμπειρία και δέσμευση απέναντι στην αριστεία, η Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου BFS Group διευρύνουν διαρκώς τους ορίζοντές τους, την υποδομή και την τεχνογνωσία τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πελάτες τους.    

 

 

 

Η Πανελλήνια Κάρτα Υγείας αποτελεί ένα εξειδικευμένο προϊόν που διασφαλίζει στους κατόχους του Δωρεάν και Εκπτωτικές Παροχές σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς σε Δευτεροβάθμιας σε ορισμένες περιπτώσεις.   

 

Για το σκοπό αυτό, έχει συνάψει συμβάσεις με τους πλέον αξιόπιστους παρόχους Υπηρεσιών Υγείας πανελλαδικά -Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυϊατρεία και Γενικές Κλινικές-, ενώ έχει αναπτύξει και διατηρεί ένα δικό της δίκτυο 2.500 και πλέον Ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, επίσης πανελλαδικά.  

 

Η απόκτηση της Πανελλήνιας Κάρτας Υγείας δεν προϋποθέτει ύπαρξη Ασφαλιστικού Φορέα, κατά συνέπεια δικαίωμα απόκτησης διατηρούν και ανασφάλιστοι κάθε ηλικίας με ή χωρίς βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.