ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

 

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Έκπτωση έως 90% από τη μέση τιμή αγοράς σε υπηρεσίες και διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς την οικονομική συμμετοχή των μελών.

 

Δεν προπληρώνεται καμιά παροχή υγείας που δεν χρησιμοποιείται

 

Δικαίωμα απόκτησης σε άτομα που προϋπάρχει νόσος

 

Απόκτηση της κάρτας ανεξαρτήτου ηλικίας

Απόκτηση της κάρτας ανεξάρτητα από την ύπαρξη ασφαλιστικού φορέα ή μη

Κάλυψη όλων των ειδικοτήτων από τα καλύτερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Διαγνωστικά Κέντρα, και Ιδιωτικούς Παρόχους Υγείας

Πανελλαδική κάλυψη

Τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό

Απολαμβάνουν των προνομίων όλα τα μέλη της Οικογένειας (Ισχύει μέχρι 4 μέλη, αλλά υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για τις πολύτεκνες οικογένειες)

Μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής

Αεροδιακομιδή εφόσον κριθεί απαραίτητο