Βιομέριμνα| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Βιομέριμνα

Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό το ιδιωτικό πολυϊατρείο Βιομέριμνα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Δυτική Αθήνα με έδρα της το Περιστέρι για περισσότερο από 15 χρόνια, ανθρώπινα και υπεύθυνα, σε φιλικό περιβάλλον, από απολύτως καταρτισμένο και με πολύχρονη εμπειρία προσωπικό. Διαθέτουν συμβάσεις με όλα τα ταμεία και τους οργανισμούς, ενώ όλα τα τμήματά τους έχουν εξοπλιστεί με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η Πανελλήνια Καρτα Υγείας συνεργάζεται με την Βιομέριμνα με σκοπό να παρέχει υψηλής ποιότητας ιδιωτική πρωτοβάθμια περίθαλψη.